Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?* HUGO de GROOT.

Ik maakte fpoed om rasuitHeusden's vesttekceren ,

Daar ik vol dankbaarheid, de rocmrjjkfTc eer ontfing, 'k Verfchijn op 't Slot en vraag na de Arminiaanfchc Heeren ?

Men geeft voldoend bericht: nog had geen lierveling Iets van de vlucht bemerkt; men had het middageeten

Gebragt; doch zonder iets van Grootius te zien; Dan vaak was hij nog in zijn fchrijfvertrek gezeeten , Wen ik de fpijs aan hem en zijn gezin deedt biên; Dit gaf geen achterdogt; doch de avondftond verdonkerd »

De lucht, terwijl ik mij op 't hoogde bolwerk vondt, Mijn oog ziet Hugo's cel 4 daar flaag het kaarslicht flonkert, Mij dacht de grond verzonk, waar op ik woedend Houd ! Ja, 'k dacht een voorfpook reeds van "s ketters vlucht te aanichouwen

Pvas viel mijn aandacht, op de ontvoerden boekenkist, Nu bleek mij uit de rust en 't fchimpende vertrouwen ,

Der dienstmaagd, al te klaar de welgeflaagde list! 'k Vlieg naar zijn kamer, 'k ftoot de deur al bevend open !

'kLas in de vrolijkheid van 't juichend huisgezin , Ai 't geen ik vreesde! „ durft ge op gunst, op vrijheid hopen ? ( Dus vraagde ik driftig aan het voorwerp van zijn min )

„Ver- !

Sluiten