Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V IJ F D E ZANG. i79 4„ De fchrandef e Coligny, blijft om uw lot bekommerd,

,„ Dan niets-, mijn broeder! geeft de hoop een waren fchijn, ,,, Prins Mauritz heïrvaan , die de raatzaal ftaag belommert *

Bedekt uw vrijheid, als een aklig rouwgordijn ! ,„Kies 't moedigFrankrijk,'k weet uw fchuilplaats in deez oordens

„, Is reeds bij 't fnood gebroet der dwinglandij veracht, „, 't Misleide volk wijt u de rampen , die hun Hoorden.'"

Die taal, en 's vrienden raad, heeft op mijn Hugo kracht $ Hij moet zig uit den arm van dierbre vrienden fcheuren „

Antwerpens letterkoor kwijnt in een diepen rouw, Hoe ziet hij 't' gul gezin, van Grevinghove treuren!

Dan, plicht gebied, hij volgt de Hem der eer getrouw. Zijn broeder wil hem zelfs naar Frankrijk's oord geleiden,

Elk windje voert op reis hun vreugd en welvaart aan, Natuur wil 't bloemtapcet, langs 't fpoor haar's vriends verfpreid«ns

't Genoegen lagcht hun toe , in bloezem, botje en bföan. De lente danst hun blij op Franfche lelie's tegen ,

Mijn balling treet vol moed in 't oord daar hij Voorheen , Pracht, zwier en Staatsontzach , zag krielen langs de wegen 4 Waar zijn vermoorden vriend,in Holland's naam vtrfeheen(V)!

M 2 Toen,

(ö) JOAN VAN OLDENBARNEVELD.

Sluiten