Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*zs hugo de groot.

Door al de wisfling heên, van 't doorgeworsteld leeven ,

Was Uitenbogaard voor mijn Hugo de eelfte vriend, De trouwfte raadsman , die hem veilig voort deed ftreeven ,

Op 't fpoor des heils; hier werd de Godheid blij gediend; "k Zie Episkopius wiens achtbre Godgeleerdheid,

De trotfche nijd verblind, en door haar zuivren gloed, Aan 't oog der Godvrucht toond, hoe fchaadlijke verkeerdheid

De tedre ziel berooft van al 't verrukkendst zoet, 't Huis van mijn Grootzius, de Godsdienst toegeheiligd, Pronkt als een fchaduwtrek van 't hemelsch heiligdom, Daar Neêrlands Christenlïoct, voor zielendwang beveiligd,

Zag hoe den glans der hoop langs zwarte wolken klom. Dan welk een naare nacht van ijsfelijke rampen ,

Verfmoort de glorizon aan Frankrijk's heldren trans ? Dc pacrfe blixcm , golft door aklig zwarte dampen,

De zaalge vrêe bezwijkt, en voorfpoeds zachten glans Verdwijnt; de tweedracht zweeft in gloênde zulferwolken,

Zij blaast haar gif in 't hart van 't koninglijk gezin , Zij wapend 's broeders hand, met fcherpgewette dolken, En wekt de woeste wraak, in 't oog der Koningin !...

Dc

Sluiten