Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GILLIS VAN LEDENBERG,

UIT ZYN GEVANGENIS, IN 'S GRAVENHAGEN; AAN ZYN EN ZOON,

JOOST VAN LEDENBERG.

Noch fchrik, noch treur, myn zoon! a!sgy dit fchrift zult lezen, Neen ! gy hebt ftof tot vreugd : want als gy dit ontfangt,

Zal reeds uw vader vry van 't juk zyns dwinglands wezen, Van kerker, pynbank, (mart, en alles wat hem prangt.

Dc weg dien Ik verkies om al myn wee te ontkomen, Is zo misdadig niet als hy u mooglyk fchyn':

't Geen

Sluiten