Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ZYNE GEMALINNE. 47

„ En, (wat triomf kon ooit myn'naam dien luister geven!)

„ Die held ftierf, wylhy't land verweerde doorzyn' moed." Geen tranen dus myn gaê! Zal Neêrlands volk verwinnen,

Dan moeten, en in ftryd, in kerker, dood en pyn, De mannen helden, en de vrouwenrei heldinnen,

Geen fchrikkers voor 't fchavot, geen ydle klagers, zyn. Welaan, myn wederhelft! na u den troost te geven

Dien Egmond geven kan aan 't Paltfche heldenbloed, Zie uw' gemaal gereed om naar de plaats te fireven,

Daar Egmond meer dan ooit zich Egmond toonen moet. Omhels voor my het kroost uit onzen echt geboren:

Wees moeder, wees heldin! fpoor 't aan tot Spanjes ftraf... Is 't mooglyk dat één traan!... Eer Egmond ga verloren .

Door Egmond, rukk' hy zich van zulk een voorwerp af! Myn geest omhelst uw beeld. Vaarwel!... 6 Myn Sabine!

Indien ge uw' moed of druk hierna te voeden poogt, Kus, kus, opdat dit fchrift uw* moed of droefheid diene,

De teekning van die hand die gy niet kusfen moogt.

Sluiten