Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

In een onderwerp dezer goedwilligheid, bepaalt de wil zig zeiven. Kan t fpreekt daarom van autonomie, of eigen wetgeving (wetgeving aan. zig zeiven) (*}: want de redelyke wil ftrekt, in dat geval, zig zeiven ter wet, en ten enenmale onafhanglyk zynde van alle ftof, of zinlyke begeerten, en derzelver voorwerpen , hangt hy alleenlyk van zig zei ven , dat is, van de form zyner eigen rede , af.

Deze laatfte uitdrukking verdient -enige toelichting. Form der rede is de wys, op welke de rede zig iets voorftelt, of iets denkt. Form der practifche rede is de wys, op welke deze iets wil, of practifche wetten geeft. Deze form beftaat dus in de gefchiktheid , om ene algemene wet te zyn, dat is , in de mooglykheid, om erae maxime , naar welke men handelt, als ene algemene wet, met goedkeuring, te denken. ■Een redemagtig wezen kan zig zyne maximes, of onderwerplyk - practifche regels, niet als algemene wetten, die voor den wil van ieder redelyk wezen voorwerplyk noodzakelyk, en onvoorwaardlyk verbindend zyn, vóórhellen , of zulk een wezen moet flegts de blote form dier

grond

<•) Ibkl S. 74 Crit. der pr. Vern. S. 68.

B 4

Sluiten