Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4* )

pligt, genoeg zyn , de letter der wet optevolgen / zonder zig om den geest te bekommeren, noch te onderzoeken , of zyne dryfveder zedelyk , dan in zinlyke eigenliefde gegrond , zy ? Is 'er edeler beginzel , voor wezens van ons gedacht, te bedenkén , dan achting voor pligt — voor de algemene wet onzer eigen practifche rede ? Wat tog, gelyk Cicero zegt, is, in hemel, of op aarde, godlyker dan rede ? Hoe zoude de waarde ener daad dan in iets anders kunnen gelegen zyn, dan in de vrye onderwerping van alle neigingen aan het hoogfte beginzel, dat denkbaar is —■ aan onze rede zelve ? Of waant iemand , in goeden ernst, dat 'er vrywïllige daden mooglyk zyn , voor welken gene volftrektlyk gebiedende wet in de form onzer practifche rede, zoude voor handen wezen ? Zoude de rede , hier , ol daar, zwygen , en het, in zommige gevallen, op het goeddunken , en belang, onzer eigenliefde , of op toevallige luimen onzer zinlyke natuur , laten aankomen? Waarlyk, aangaande zulke Romansdeugden , die op enig ander beginzel , dan pligt > gegrond zyn , zoude ik byna durven uitroepen , het geen aïïcïstiu'S, te onbepaald , van de deugden der oude Heidenen zeide : fplendida peccaia {blinkende zonden)! —- pugt, verhe

ven

i

Sluiten