Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 46 )

en hunne eigen onwaarde , het diepst, gevoelen, beyveren zig, dikwyls, het meest, om de gedaante: op dat zy hunne vervloekte oogmerken , te zekerer , bereiken. Zo maakt de heerschzuchtige Priester , uit zyne eigen zaak, de zaak van dien God, wiens dienaar hy zegt te wezen: de listige Staatsman, uit zyn eigen belanghebbend ik , het hoogfte belang van den Staat: ja, zelfs verandert de Satan zig in enen Engel des lichts. (*) Het is wel waar , dat, gelyk seseca zegt (**) , dwergen altyd dwergen blyven, al ftaan zy op enen hogen berg : doch het is tevens waar , dat de mensch Jlechts aanziet, het geen voor ogen is, en dat 's menfchen hart, boven alles arglistig zynde , zig moeilyk laat ken-, nen. (***)

Voeg hier nog by, dat de zuivere goedwilligheid , of ware deugd, by den mensch zout de kunnen huisvesten, zonder gelegenheid te vinden, om zig, door pligtmatige daden , naar

bui-

(*) 2 Cor. XX 14.

(**) non est magnus pumilio , licet in monte constiterit., Epist. 76.

(***) 1 Ei», XVI. 7. J en em. XYII. 9.

Sluiten