Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 )

'door uwen, wil, tot algemene natuurwetten zouden worden. (*)

Alle pligten, derhalve, zo die de mensch, zig zeiven , als die hy aan anderen , fchuhlig is > kan hy zelve, gemaklyk en moet die •— ook, uit dit beginzel, alleen , afleiden. Men moet kunnen willen, dat ene maxime onzer daden algemene wat worde. Dit is de regel der beoordeling, in het zedelyke, algemeen bafchouwd. Enige daden der menfchen zyn zo gefchapen , dat derzelver maxime, zonder tegenftrydigheid , als algemene natuurwet, niet eens kan gedacht worden i ik laat ftaan, dat men zoude kunnen willen, dat zulk ene maxime , werklyfc , algemene natuurwet wierd. By andere daden, is, ja, die inwendige onmooglykheid niet voor handen .• nogtans, is het onmooglyk , te willen, dat derzelvef maximes algemene natuurwetten zouden worden, om dat zulk een wil zig zeiven zou tegenfpreken. De eerfte foort ftrydt met het begrip van pligt, in enen Jtrengen zin , de twede ftrydt met dit begrip , in enen ruimeren zin. Stel, dat iemand, by voorbeeld, de maxime

volge,

(*) Grundleg. S. 5a;

F 2

Sluiten