Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 98 )

overè'enkomftiglyk met of tegen >— die wet. Deze zelfsbepahng is de enige onderwerp Ijke , en , door zig zeiven , bepalende grond van bandelen : maar de werkzaamheid der practifche rede behoort, tevens , met de eifchen , welken de zinlyke lust tot vergenoeging doet, tot de voorwerplyke, en flegts aanleidelyke, gronden van het willen. De wezenlykheid der vryheid hangt, dus , af i— deels van de bewustheid , aangaande de eifchen, zo van de practi/che rede, als van de zinlykheid , deels ook, van de bewustheid des werklyken vermogens, om zig zeiven te bepalen, ter bevrediging van éne van beide deze vorderingen , wanneer 'er ftryd , tusfchen , beiden plaats heeft.

Myn beftek laat my niet toe, in de ontwikkeling van dit begrip der vryheid, nu, breedvoeriger te zyn. Alleenlyk wil ik, op ene vraag , andwoorden, die ik vertrouw , dat de Lezer , jeeds, by zig zeiven , zal gedaan hebben, namelyk, welke dan de toereikende grond, of genoegzame rede, zy , waarom de wil zig, op de ene, of andere, wyze bepaalt? Deze waag komt op hetzelve neder , met die: waardin is de wil cry} De vryo wilsdaad is niet, zonder genoegzamen grond: maar deze grond is de

vry-

Sluiten