Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 16 >

Gij deedt den fchoonften morgen dagen,

Toen Gij aan ons de Vrijheid fchonkt, Den vijand, trots zijn flinkfche laagen,

In ketens van uw almagt klonkt! Die morgen! ach!... verdwijnt zijn luister?..,

o God! zal dan ons nageflagt Geen ftraaltje zien van zijnen luister?

Steeds zwerven in een' donk'ren nagt? ——

Maar neen ! uw trouw zal immer duuren!

De tijd Hoop', met een forfche hand, Egipte's naalden, Babel's muuren;

Uw oog blijft (leeds op 't Vaderland! Eén wenk, o eeuwig Alvermogen!

En 't fcheemrend duister is niet meer! o! Spreek! en , voor der volken oogen,

Herleeft onze oude luister weêr!

Sluiten