Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 32 > Uw fiere vuist greep zelf dc lont,

En wrong die in der burgren handen f i De Dapperheid, die bij u flondt, En zich aan uwen dienst verbondt, Verbrak Castiljes banden!

Zoo flondt Gij ook op Leijdens wal,

En biiest den burgren moed in 't harte! De Batavier flondt moedig pal, Daar hij, van zijn doorfchoten wal, Des Spanjaards wrevel tartte!

Geen wreede pest, geen hongersnood

Kon 's burgers hart aan u ontrukken! Zijn bleeke wang wordt gloeiend rood! ... . „ Eer, roept hij, doe de wreedfte dood ,, Mij, in den grafkuil, bukken!"

Sluiten