Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 39 >

Waar is de Brit, die zelfs uw fnoodheid doemt,

Schoon zijn belang uw helfche listen voedde ?

Waar zij? wier mond thans uwe fnoodheid doemt,

Schoon 't valfche hart denzelfden adder voedde ?

Maar 't is genoeg! uw aanflag is ontdekt!

Gij zult den Brit geen' vrijen doortogt baanen! De zeeuwfche moed, door uw verraad gewekt,

Grijpt zelf de kling, befchermt zijne oorlogsvaonen! Zoo waakt Gods gunst voor 't vrije Vaderland,

Schoon ramp op ramp het zwoegend harte treffen! o Groote God! wil 't lieve Vaderland

Nog eens ten trap der oude glorie heffen!

Sluiten