Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 43 >

En, kan uw mond het pleit beflegten, Dan fpreekt gij, door haar vuur bezield, Daar wreevle Trotsheid voor u knielt,

En luisent der Vrijheids gulden regten! Wil binneniandfche flavernij

Een landgenoot in boeïen knellen, Dan vliegt gij ftraks der onfehuld bij,

En drukt het voetfpoor van Capellen,

Wiens lof, tot 's aardrijks jongften ftond, Zal galmen uit des landmans mond!

Gij past niet op der Vorften wenken! Geen dolk genepen door geweld, Geen glans van hartverleidend geld;

Niets kan uw fiere trouwheid krenken! Het enkeld denkbeeld van verraad

Doet (iraks uw edel bloed bevriezen, Uw wijs en mannelijk gelaat

Zijn verw en vastigheid verliezen! Dan voelt gij, in uw groot gemoed, Iets, dat uw ziel bezwijken doet!

Sluiten