Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+( 53 >

Vervloekt zij hij , die anders denkt; De wraak der Godheid moet hem treffen!

Zoo moet 's Lands welvaard, fchier gekrenkt, Het hoofd weêr blij ten hemel heffen!

Zoo bloei de nutte Koopvaardij,

Als eertijds, in dees Maatfthappij!

ó Eendragt! Vrijheid! Vaderland! Dan wordt uw oude roem herboren!

Dan zal geen opgeruide hand Den tempel uwer rust vcrllooren!

Dan zullen uwe haaters vlièn,

En 't gansch heelal u hulde biên! j;8i.

D 3

Sluiten