Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K SS >

Zij dorsten naar uw onheil; ja! „ Dat Nederland te gronde gaa!"

Is 't opfchrift hunner daaden. Hun vreugde groeit met uwen druk. Zij juichen om uw ongeluk,

En prijzen die u (maden.

Vervloekten! vlugt! eer 's Hemels vuist Uw' roekeloozen kop vergruist!

Maar ach! waar zoudt gij vlugten? . . . Vliegt naar het vcrstgelegen ftrand; Ook daar kunt gij Mde flerke hand

Der Godheid niet ontvlugten.

Dat kroost, mijn dierbaar Vaderland! Wroet u in 't krimpend ingewand,

Bevlekt uwe eerlaurieren! In fchijn van vaderlandfchen raad, Verwoesten zij den ganfchcn ftar.t

Der vrije Batavieren!

D 4

Sluiten