Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+( 73 >

Matroos, die op zijn hoefflag waakt, Ziet, dat een britfche kiel genaakt;

Straks is een ieder in het wapen!

De uem van Jarry klinkt alöm!

Gelijk 't geluid der oorlogstrom

Den moed, in 't bevend hart, doet dringen: Zoo vlugt de fchaduw van den fchrik, Op 't zien van Jarry's heldenblikl

Men ftrijd gelijk de zwavelgloed

In Etna's diepe kolken woedt

Ten gorgel uitbarst als een donder: Zoo brult en loeit, aan allen kant, 't Gefchut, de zee deinst voor den brand

De wolken fitiiven rondom heenen! De zon, die geen befchutfel heeft,

Ziet neer ftar.t uil verbleekt en beeft!

/ E 5

Sluiten