Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 79 > Schoon een rot van laage zielen

Uw' ontvlamden ijver doemt: 't Is genoeg, dat de ed'le Vrijheid

U haar echte telgen noemt! Of, zoudt ge u den fabel fchaamen? . . ,

Volk! verlaat uw Vaderland!

Ruk der vad'ren zegeteekens

Plof uw Vrijheid in het zand! Maar! — wat zeg ik? ed'le burgers!

Neen! die taal beledigt u! Neen! gij zijt bataaffche burgers!

De oorlogswapens pasfen u! Dat een opgetooide jonker

Voor der vrouwen fpiegel praal'! G'j> g'j fpiegelt uwe blikken,

In uw glinst'rend heldenftaal!

Sluiten