Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+( 80 )*■ Klopt uw edel hart niet fterker —•

Gloeit u 't manlijk aanzigt niet ■—> Kunt ge uw Vrijheid niet gevoelen

Wen ge u zelf gewapend ziet ? Ja! dat kunt gij, ed'le burgers!

O! dan huppelt u het hart! Daar ge reeds, in uw verbeelding,

't Woeden van den vijand tart! Welk een blijdfehap! 't teder knaapje

Gespt zijn's vaders (lagzwaard aan: Roept, al lagchend, tot zijn moeder,

Dat hij meè ten flrijd zal gaan, Ja! uw voorbeeld, batavieren!

Vormt uit ieder kind een' held! Juich! o Vrijheid! ieder knaapje

Wordt voor u, een oorlogsheld!

Sluiten