Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN EENEN VADERLANDLIEVENDEN

PREDIKER.

Ende ah Jr.sus nabij Ham, cn de Stad zag, weende hij over haar.

Lucas.

Zou hij een Christen zijn, die 't Vaderland niet mint? Die 's Vaderland's belang zich niet op 't harte bindt? Die onverfchillig blijft, hoe ook de kans moog keeren,

Of Neerland vrij wil zijn of zich laat overheeren ?

Die, daar een fïaatsorkaan, door onze ftreeken, loeit, Zoo hij met rust kan zijn, zich nergens meê bemoeit? Die immer werkloos blijft, hoe ook de nood moog prangen, En fieeds zijn' pligt bepaalt bij beden en gezangen:

Sluiten