Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 }*

Uw moeder zag u en het leven

Ontvlugtte aan heur benepen hart! Uw vader fehrikte flondt te beeven

Zeeg neer verwonnen door de fmart,

V/anneer een ftein, gelijk een donder,

Klonk door het huis, dat u ontving: „ Dat elk zich van dit kind afzonder'! ....

,, Natuur wrogt hier een' aterling! „ Zij heeft hem, tot een flraf der volken ,

„ In *s hemels grimmigheid, gebaart! ,, De fnoödfte geest uit 's afgronds kolken

,, Zal hem geleiden op deze aard! „ Hij zal zijn Vaderland verraden!

,, De Vrijheid trappen op de borst! „ Geen goud zal ooit zijn ziel verzaden,

,, Die fleeds naar meerder fchatten dorst!

Sluiten