Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+( 150 >

De zugt tot roem beftiert al vaak der merjfchen daaden;

lk heb heur* prikkel ook, in mijne borst, gevoeld: Maar, 't is mij eer genoeg ik eisch geen lauwerbladen

Zoo flegts één ed'le ziel mijn zangen heeft gevoelt! Ta! 'k zag een ed'le ziel, getroffen door mijn zangen,

Ontvonkt door heilig vuur, voor u, mijn Vaderland! Ik zag een held'rc traan afrollen langs die wangen ,

Wier gloed het vuur vertoont, dat, in den boezem, brandt! Toen floeg mijn jeugdig hart, door dit gezigt, bewogen,

Met een' verhaasten flag, in de opgezwollen borst! Toen rolde een vreugdetraan uit mijd verduisterde oogen,

'k Was, in dat oogenblik, veel grooter dan een vorst! Ach! zoo 't mij waar vergund, om meer voor u te zingen,

Dan nam mijn hand welras heur dierbaar fpeeltuig weer: Maar! mijn beftemnring wenkt,en voert me in and'rc kringen! —■

'k Leg dan mijn ted're lier, aan uwe voeten, neêr!

Sluiten