Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(IX )

voorbeelden, om niet te denken, dat de waare taal der dichtkunst de hunne was.

Een zeker Heer, toevallig kennis gekregen hebbende van mijn gerijm, was vriendelijk genoeg, om mij, wat ds taal betrof, op den weg te helpen; en, met deze hulp, bragt ik het zoo ver, dat ik geene grove fouten tegen het neder duit s ch, beging. Dit was een flap, die voor mij van veel gevoigt was; doch mijn fmaak bleef nog al in

de manier mijner eerfle meesters. • Ik was geduu-

rig in het preval van een' man, die twijfelingen tegen de leer zijner kerk heeft opgevat; die er geduurig over denkt, doch geen meeds genoeg heeft, om zijne kerk te verlaaten, en eene betere leer te omhelzen. Dat er een andere, een betere dichtkunst befcaan moest, dan die ik uit voorbeelden

kende, dit leerde mij de Natuur en mijn eigen gevoel. •

Een groot gebrek, in jonge dichters, en dat natuurlijk in dien ouderdom vallen moet, is, dat zij alles willen navol* S

Sluiten