Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C XVI )

gen; doch, zoo als het doorgaans gaat, als men aan onze vrienden fcbrijft: beek bladzijden voorden gevuld, en bij het Jlot heeft men nog niet half gezegd, wat men zeggen wilde, 't Geen ik van mij zelf gezegd heb is fiegts een ruvoe fchets; gij kent mij genoeg, om deze fchets zelf opteteekenen, en er het vereischte coloriet aan te geven.

Sluiten