Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(43) „ Ja! deze aarde is u een heme!,

„ Dankbaar fterveling! „ U, die, in het oog der Lente,

„ 't Licht der Godheid zitt! 9, Zuivre vreugde, hemelvreugde,

,, Lagcht op uw gelaat, ,, Als gij hier, in 't fiaatig boschje,

,, Uwen God aanbid!

„ Wij, wij zagen uwen Vader,

„ In den lusthof God's! „ o! Hoe zalig, hoe gelukkig

,, Was hij in dien hof! . „ Gij, o menfehen, woont nog heden,

„ In den lusthof God's! . . .

Sluiten