Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

De verandering van kleur, fchynbare verfchroekg, verdroging, en het afvallen van de bomen duurt nog enige volgende dagen, en houd zelvs terwyl dit fchryve (den 3 July) niet geheel op. . Men zegge niet, dat deze naderhand getroffen zyn. Want waarnemingen op vele, zo het fcheen, gezonde bladeren gedaan op den 25 Juni verzekeren my van het tegendeel. Zy toonden my xeer klaar, dat het voedend zap geheel van aart verandert was, en ongefchikt geworden om de boom of plant, van meerder dienft te zyn; dus ook de werktuigen (organen), waar door dit zap toebereid word, en die in het blad verholen leggen, verdorven waren (gedefi meert). Ik

zal dit met een voorbeeld ophelderen. Een gezond blad van een Moerbezieboom afgeknipt zynde, geevt de fteel een wit en melkagtig vogt op. Dit vogt is aan het blad eigen. Dan een grote menigte van deze bladeren, die nog gezond fchenen, op den 25 onderzoekende, bevond ik het vogt niet melkagtig maar waterkleurig te zyn, en zo wel van fmaak als reuk verandert; waar uit ik konde opmaken, dat er een inwendig bederf in de organen van die bladeren plaats hadde. Ook toonde dit zig klaar in de volgende dagen. Vele bladeren wierden gevlekt, krulden om en vielen af. De,-.

zelfde

Sluiten