Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 5

word, tot het blad in kan dringen, en fterk genoeg zy om het inwendig maakzel (ftruktuur) te befchadigen, terwyl het te zwak moet zyn het uitwendige mer <elyk aantedoen.

Dan wyl een plmt in nevel groeijende, eerigzins ten minden in ons geval kan befchouwt worden als in vogt gedompelc te zyn, zo zal men op een gemak kelyker wyze het uitwerk zei van onze. zwavelnevel herhalen, indien men bladeren van planten in water doet, daar een weinig vitriool of zwavelzuur by gemengt is, zo dat men het nauw. lyks proeven kan. Dan ziet men na verloop van eenige tyd kleine vlekjes te voorfchyn komen, van dezelvde zoort, als die by de zwavelnevel plaats hadden.

Dog het is niet nodig de bladeren gedurig onder het water gedompelt te houden, men kan zeer aardig het verfchynzel navolgen, indien men het blad eerft met gemelde vogt nat maakt, en dan voor een gedeelte in een kegelvormig glaasje fteekt met dit zo zeer verdunde zwavel of vitrioolzuur gevuld, terwyl het overige gedeelte, fchuin's op de rand van het glaasje leggende, boven het water uitfteekt, en door een werking als die van hairbuisjes gedurig bevogtigt word. Men zal op deze wyze na

verloop van eenige uuren de trapswyze toeneming C 4 van

Sluiten