Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49 )

•r. Waarom zyn geiyaffen die enigzins befcbut waren over het geheel meer aangedaan? Wyl de nevel, die zeer traag was, hier langer konde ftil ftaan: dus aan de planten meerder gelegenheid gegeven wierde het verderflyk vogt opteflorpen.

8. Waarom is de ene plant meer aangedaan als de andere ? Wy hebben deze vraag reeds op een ander plaats aangeroert; dog dezelve volledig te beantwoorden, is ten uitenten moeilyk, zo niet

ondoenlyk. Al wat men er van zeggen kan,

koomt hier op uk. Er is een zekere gafchiktheid (affinitas) nodig tuffchen de plant en een vogt, van welken aart dit ook zy, om aangetrokken en opgeflorpt te worden. Dan deze

wordt alleen door ondervindinge gekent, en ftrekt zig, in een ruimen zin genomen, door de ganfche Natuur zeer wyd uit. Een fcheivogt, by voorbeeld , ontbind het ene metaal, en doet het andere volftrekt niet aan. De kwik dringt in het

goud als water in een fpons, maar blyft op het hout ftaan, fchoon met minder enge gaatjes, die

tnmpori noemt, doorboort. Het vergif van

peft, kinderziekte enz., doet den enen mensch boven de andere aan, en ook alleen den mensch. Daarentegen het befmetvogt waaruit de runderziekte ontftaata doet maar een zoort van dieren D aan,

Sluiten