Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 C II E R I.

Ik zugt 5 en volle traanen , Die drijven in mijn oogen, Zijn nog mijn eenig antwoord :

Verltond het dier die taal, Dan zeiden Zij: „ De liefde „ Maakt mij zoo (Ifl en treurig, „ Zoo zugtend en zoo lijdend ;

„ Mijn zorgen zijn haar werk.

„ Gii zult Cheri wel blüven ; „ Maar gansch een ander wezen „ Bezielt mijn hart en zinnen;

,, En als ik daar' op peins „ Vergeet ik alles om mij; „ Ik fchep door herfenbeelden, „ Mm vaak een reeks van zorgen,

„ En weinig zagt genot.

„ De kwellingen der liefde

Zij;i meer dan haare vreugde i s, Zii drukken 't jagend harte;

„ Het vuur der oogen Kwijnt; „ In weerwil dezei zorgen „ In weerwil van dit lij'ded , „ Verwensch ik roch de liefde,

s, Voor mijnen jongliug niet.

M '« li

Sluiten