Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43 13 E S L Ü I T.

De wereld prijze , of laak die keuze,

Daar zij of u , of mij, niet kent. Wat zegt dit? dwaas is liij die de ooreu

Naar haar, niet naar de reden, wendt. Wel aan dan, dierbaare O...! wij wagen 'é

Vol moeds, op Gods voorzienigheid; Zij bragt ons onverwachts te zamen;

Wij gaan den weg dien zij ons leidt; Een weg waar op een beir van zorgen

Ons zal ontmoeten, maar ook vreugd, Ook kalm genot, ook waar genoegen,

Gekweekt door godsdienst, liefde en deugd. Wij bieden ja, elkaêr geen fchatten

Maar harten aan, die eens van zin , Ook duurzaam zullen blijven kloppen

Door 't zelfde vuur der reine min. Hoe veel kan zulk een liefde misfenl

Behoeft zij ook Fortuna's gunst ? Met weinig, bij voldaane nooddruft

Vernoegd te zijn, is haar geen kunst: Zij geeft een huislijk ftil genoegen,

En in elkaêr een dierbren fchat, Die, welk genot men ook moet' derven,'

Een gantsch heelal van troost bevat.

Mes

Sluiten