Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de SNEEUW.

Gij prachtig luchtverfchijnfel i Dat door uw ftatig vallen, Uw groote milde vlokken, Dat door uw donzig liggen, Zoo dikwijls mij bekoorde, Op 't ruime landverblijf!

't Zij 'k onder groenen lommer Van zwaargetakte dennen, De majesteit des Scheppers In uwen doodfchen luister Aanbad , met ftillen eerbied; Het zij de diamanten,

Die

Sluiten