Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fs> de LENTE.

Hoe zacht rnelancholiesch Gevoek zij de vreugde Der juichende fchepping; En juicht toch niet meé.

Ik, vrolijke lente! Heb nooit uwen invloed, Zoo zacht, en zoo ftreelend, Zoo teder, zoo roerend y Als nu aan de zijde Mijns jonglings, gevoeld.

Ook hij, die uw' invloed Zoo dikwijls, al zuchtend En eenzaam, gevoelde, Was nimmer zoo rustig, Zoo vrolijk genietend, Als nu zijn Elize Met hem uw vermogen, Met hem uwe fchoonheid Ook zalig gevoelt.

D E

Sluiten