Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

op BILJOEN. 101

Het bloemtje mijner vreugde

Was reeds, zoo 'k dacht, verbloeid, Toen binnen iombre muuren

Mijn vrijheid werd geboeid : O zalig Iandlijk leven!

Bij uw zoo rein genot, Word ik een ander wezen;

Berust weêr in mijn lot.

O rijke (ledelingen !

Hoe fober is uw deel! Bij dit betovrend hutje

Zegt uw paleis niet veel. Het waare vergenoegen

Woont bij de grootheid niet; Maar bij de eenvouwge weelde

Die ons Natuur hier biedt.

Maar één, ach! maar één wezen

Ontbreekt hier aan mijn' wensch; 'k Was onlangs aan zijn zijde

Hier het gelukkigst mensch: In Gesfners herder-wereld

Scheen 'k toen verplaatst; ei keer 1 Keer weder zalig uurtje!

Breng mijn' Amintas weêr!

G ? * HET

Sluiten