Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN M IJ N E

ZUSTER.

Zoo brengt ons 't kronklend levenspaadje,

Dat voor een wijl gefcheiden lag, Dan onvoorziens weêr tot elkander ,

Mijn lieve Driekje! welk een dag!

Gij waart voorheen mijn Iccgenoote;

Ik was vriendin van uwe jeugd; Wij deelden in elkanders traanen;

Wij lachten in elkanders vreugd;

De liefde rukte u van miin zijde, En voerde u, ach! zoo verre heen!

Wij misten (leeds. vergaten nimmer Elkaêr, maar bleeven toch alleen.

H 3 Docla

Sluiten