Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan M IJ N E GENIE. n i

Die mij in al de wisfelingen

Mijns lots, getrouw op zijde bleeft,

Meest altijd mijne vreugd bezieldet, En 't best mij trooster in verdriet.

Genie! ik vrees dat met\ mijn vrijheid Ook onze naauwe vriendfchap fterft;

'k Zal vast zoo gantsch voor u niet leeven; Ligt worden wij elkaêr nog vreemd!

't Is waar voorheenen ook verzuimde ik

Mijn levenspligteu nooit om u ; Daar 't weezen moest liet ik u vaaren,

En deed, waar mij mijn lot toe riep.

Maar klein was toen de kring van werking, Bij die, die mij de liefde ontfluitj

Nu 'k met de zachte rust der vrijheid De ruime huwlijks zorgen ruil,

Een aantal kleine bezigheden,

Slechts beuzelingen in uw oog, Zijn dan belangrijk, en bevordren

De rust en 't waare huisgeluk.

H 5 Dis

Sluiten