Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN BARON VAN SPAEN. 133

„ Die goedheid blijven voelen,

„ En daar van fpreeken zal; „ Dat dikwils mijn verbeelding

„ Nog eenzaamheid en rust „ Zal zoeken, bij dit hutje,

„ Als mij geen omgang lust;

Dat zij op 't pad mijns levens,

„ Door welk een ftreek dit loopt, „ Een beekje van genoegen

„ Uit zijne bronnen hoopt,"

Zeg, „ Dat mijn hart, zoo dikwijls

„ Het aan deeze oorden denkt, „ Zal wenfchen dat Gods zegen

„ Het beste heil hem fchenkt; „ Dat al het rijk genoegen

„ 't Welk hij voor andren zaait, „ Door hem, en al de zijnen,

,, Ook mild worde afgemaaid; •„ Dat hier zijn nuttig leven

„ Natuur! bij uw genot, „ Rijp' voor een beter wereld

„ Voor een onwislend lot!"

I 3 Dat

Sluiten