Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4<? HUWELIJKS-LIED.

Wjj knielen zamen neer voor u, ó goede Vader!

ó Dat uw liefde ons blijk'! Zij maakt alleen ons meer dan allen aardfchen zegen,

In waar genoegen rijk,

Bewaar ons leven! maak dat nuttig voor elkander!

Voed onze liefde en vreugd Docr godsdienst; geef vooral ons in elkaêr een voorbeeld

Van onbemerkte deugd.

Doe ons fteeds welgemoed ons wandelpad betreden;

Niet flech-.s bij zonnefchijn, Maar dan, als 't onweer loeit, als woeste ftormen huilen,

Ook wél te vreden zijn;

Wij fiaeeken om geen ruim genot van aardfche fchatten,

Mnar zoo veel levensgoed Als uwe wijsheid best voor ons geluk zal keuren,

En dan eeu ruim gemoed:

Dat nooit die bürtge zo-g, die 't huwiijks-heil zou ftooren,

Ons knage- aan 't angftig hart! Geef ons, bij *t fjber deel, da: edle vergenoegen,

Dat overvloed zelfs tart.

Eii

Sluiten