Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H ü W E L IJ E S LIED. i4?

Ei! leer ons, door 't geloof, in all' de wisfelingen

Van ons toekomftïg lot, Ons wijs gedragen, en door voor- en tegen-fpoedea

Gerust te zijn in God,

Laat ons door alles, wat uw hand ons doet ontmoetena

Meer rijpen voor 't geluk , Dat waare liefde wacht in gindfche beter wereld,

Verlost van alle druk.

Schenk, na beproefde trouw, wanneer de traage grijsheid

Des levens last vergroot, Ons in elkaêr een ftaf, een troost, een trouwe hulpe,

Een blijde lotgenoot.

t Herdenken van het heil der jaaren onzer liefde

Zij, in den avondftond Des levens, nieuw genot! en geef ons bij het fcheidea Een danklied in den mond!

En dan, aks een van ons, tot aan de grens des levens

Den ander' brengen zal, Wanneer eenkusch, een blik, het Iaatfte fpraakloos affcheid

Zal zijn in t jammerdal,

K 2 § Va»

Sluiten