Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 DE HONDERD HOOFDIGE DRAAK, ENZ.

DE HONDERDHOOFDIGE DRAAK,EN DE EENHOOFDIGE DRA AK , MET HONDERD STAARTEN.

Een zendiing van den Grooten Heer, Verkoos, gelyk men zegt, weleer Demagt zyns ryks vóór die van 't hoofd der Duitfche Haten.

Een Duitfche hoofling zeide toen: „Effendi! denk, myn vorst heeft magtige onderzaten, „Die, ieder op zichzclv', al vry wat kunnen doen: Elk hunner heeft een heir geöeffende foldaten. Enendi was een man van geest, En fprak: „ 't Is lang bekend geweest, „Dafieder keurvorst hulp aan uw' monarch kan fchenken.

„ Dit doet my op een voorval denken, „Dat fabelachtig, doch daarom niet min, gewis, „Befchouwd in zynen grond, een weinig leerzaam is. „Ik zag, op zekre plaats, naby een haag verfcholen, „ Een' draak, niet verr' van my, met honderd hoofden dolen.

„Ik

Sluiten