Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TWEE STIERENÏEX EEK KIKVORSCHl 6f

i i

DE TWEE STIEREN EN EEN KIKVORSCH,

-L wee Stieren vochten fel, naby cene enge floot, Om ééne jonge Koe. De kop deed floot by floot Op 'smed eminnaars fchoft. Dit deed een'Kikvorsch zuchten. Eén van rikkikkend volk vroeg: „ Vrind! wat doet u duchten?

„ Och!" fprak toen de ander „ Ziet gy dan

„Niet dat die flryd ons fchaden kan?

„Zal de een den ander niet verjagen?

„Hy zal op 't land hem niet verdragen;

„Maar laten hem geen andre wyk,

„Dan ons moeras ons vreedfaam flyk. „ Daar zal de dwingeland ons, één voor êén, de leden

3,Op onzen grond te pletren treden.

„Die tweeflryd om mevrouw de Koe,

„Verflrekt ons tot een geesfelroe'!" Die vrees was welgegrond: men zag één' flryder dwingen,

Om ylings in de floot te fpringen.

E a Dit

Sluiten