Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VLEDERMUIS EN DE TWEE WEZELS. 69

DE VLEDERMUIS EN DE TWEE WEZELS.

Een Vleermuis raakte onlangs, door gulzigheid verrast,

In 't nestje van een' Wezel vast. Dees was alreê' fints lang op 't Muisgeflacht gebeten; Dus fchoot hy toe, om ftraks zyn' vyand gretig te eeten,

En fprak: „Gy komt hier onbedacht, „Vergetende onzen haat tot uw doemwaard' genacht! „ Zyt gy geen Muis ? fpreck op! ik moet, ik wil het weten. „ Gy zyt een Muis! of ik wil nooit meer Wezel heetcn !" „ Vergeef het my, fprak 't beest, 'k zweer dat gy kvvalyk ziet:

„Ik ben van 't Muizenambacht niet. „Ik Muis! dit is een blaam door nyd my aangewreven; De Hemel zy gedankt! een Vogel gaf my 't leven! „Bcfchouw myn vleugels flechts, indien hetu gelieft. „Lang leev' wat op zyn pluim de dunne lucht doorklieft !'

Die re Je vond een groot behagen. Straks zag de Vledermuis zich van gevaar ontflagen. Twee dagen na dien nood, valt onze losbol weer

E 3 In

Sluiten