Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t>E EZEL BELADEN MET SPONS, ENZ. 8l

DE EZEL BELADEN MET SPONS, EN DE EZEL BELADEN MET ZOUT.

Ii,cn Ezeldry ver dreef door 't land, Met zweep, of knuppel, in dc hand, Als met een' Haf, en met veel meesterlyke zwieren, Twee Ezels, inderdaad twee langgeöorde dieren. De één was met fpons belaên, en flapte luchtig heen; En de andre, torfchend' zout,kon niet dan langfaam treên, Als of hy Lveckbre waar had op den rug te dragen.

In 't eind', na fchoppen, flootcn, flagen, En vloeken, komt de kwant met de Ezels langs het veld By een rivier: hier Hond de leidsman hoogst verfceld, Niet wetend' met zyn vee daar zeker door te komen: Hy kent den weeken grond, en diepte van deflroomcn, En fpringt, om zeker door te gaan, Op 't beest met lichte fpons belaên, En dryft het andre bce:t, met flagen, en met vloeken, fc.'DZM. F Voor*

Sluiten