Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. DE LEEUW EN DE RAT, ENZ. %$

Om Verras vogel om te brengen, i) Die kon ons Miertje niet gchengen. Dc boer acht zich in 't hart reeds meester van het lot Der Duif, en waande hy had zyn prooi reeds in dc pot. Hy mikte ook reeds,tocn noch de Duif geen kwaad vermoedde;

Tcrwyl de Mier zich driftig fpoedde Naar 's moorders biel, die ftraks bereikte, en hevigftak. De boer wil zich ontfiaan van zulk een ongemak, Grypt ylings naar zyn' voet: door 't ritflen van de blacren, Verneemt de Duif het wee dat haar zal wedervaren. Zy kiest terftond dc ruime lucht, En neemt de hoop des boers dus mede in hare vlugt, Met zynen maaltyd, reeds in zyn gedachten vaardig; En maakt zich voor den boer dus niet één'penning waardig.

i) Dus word dc Duif door de dichtercu genaamd.

F 3

Sluiten