Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^6 DE WOLVEN EN DE SCHAPEN.

DE WOLVEN EN DE SCHAPEN.

Na duizend cn noch meerder jaren Waarin dc Wolf cn 't Schaap in harden oorlog waren, Bcfloot men tot verdrag, en lag de zaken by. Dit was wel 't best voor elk party; Want hoe geweldiger dc Wolvcndrommen ftreden, Hoe meer dc Schaapskooi wierd verrast, Of 't afgedwaalde Schaap moorddadig aangetast,

Hoe meer de Wolven zclven leden: Elk togt was vol gevaar, elk roof ftond hen op bloed; Zy waren fidderend' bezitters van hun goed: De vrede was dus ras gevonden. De Schapen zonden hen, als gyzclaars, de honden,

De Wolven zonden weer, als gyslaars, hun gebroed. Na alles was gefchikt, met groote plcgtighedcn, En, docx gemagtigden, op vasten voet gebragt, Kreeg eerlang 't Wol venras de mannelyke kracht,

En

Sluiten