Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LEEUW OUD GEWORDEN. I4Q

DE LEEUW OUD GEWORDEN.

(oogen,

li en Leeuw, defchrik van 't woud, herdacht, met weenende Verzwakt door ouderdom, zyn vorig ftaatsvermogen. Thans zag hy zich veracht fchier van elk onderdaan, Nu fterk, omdat zyn kracht fchier was te niet gegaan. Hpt Paard geeft hem een trap, de Wolf toont hem de tanden, Dc Stier heiraat hem ftout met ftootcn aan tc randen.

Het ongelukkig, 't kwynend beest, Dat naauwlyks brullen kan, cn ftram is door de jaren,

Verkropt den bittren hoon, met een bedroefden geest, En wacht zich tegen één' der hooners uit te varen. Maar de Ezclkomtin't cinde,en geeft henvmede een' fchop. Toen recht dc Leeuw zich traaglyk op, En zegt: „ Dit gaat te hoog! 'k Wil gaarne 't leven derven; „Het ftrekt my enkel tot een' last; „ Maar fmaad te lyden van dien gast, „Is, waarlyk! meer dan tweemaal fterven."

Ka

Sluiten