Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Span e.

Verlies

■''er Spanjaarden.

I ]

t J

252 GESCHIEDENIS

dere voornaame Perfoonen werden onthalsd : dit lot trof ook een natuurlijken Zoon des Cardinaals Granvelle , die, zich in 's Prinfen dienst begeeven hebbende, liever den dood verkoos, dan zich te redden door het melden zijns naams. Simon Simonszoon, Predikant der Stad, werd onthoofd , en een Luthersch Predikant van Hopman Steenbach opgehangen. Om kort te gaan, men meent, dat omtrent de helft der Bezettelingen, die , bij de overgave der Stad, tot omtrent achtienhonderd gefmohen waren, door beuls handen omkwam. Vervolgens werd 'er eene algemeene vergiffenis aangekundigd, met uitfluiting , nogthans , van zevenenvijftig Perfoonen, waar onder veelen van aanzien (*).

De Spanjaard hadt, in dit beleg , door ziekte, honger en gebrek bijkans zeven en, door 't fcherp, drieduizend man verlooren. De Groot merkt, met ■egt , op , dat deeze vermeeflering den Vijand eer "chade dan vooidee! aanbragt. Zij gaf aan 't overige van Holland tijd, om adem te haaien, en aan het ipkomende Gemeenebest meer Hevigheids te Tenenten. Men oordeelde, dat een Vijand , die zo veel noeite hadt, om te overwinnen, niet onverwinneij'k was (f).

De Spaan/eken en Spaanschgezinden hoorden de

over-

(*) Hooft, I. D.bl. 293 315. Zie ook de Hifto-

ifeke Aantekenïngen wegens het voorgevallene in de Spaan> ;he Belegeringe der Stad Haarlem. (_t) Grotii Annales 1573.

Sluiten