Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ser

NEDERLANDEN. 253

•overgave deezer aanzienlijke Stad met vreugde , en bedreeven des uitgelaate blijdfchap. Te Utrecht vervaardigde men een Prins van Oranje van Itroo, die met veel omflags na de Markt gebragt , op een rad'gelettd en verbrand werd (*). De Monniken te Amfterdam, die voorheen den Hertog van Alva als een Dwingeland hadden afgemaald , verineven hem thans hemelhoog , en verklaarden alle de Spanjaards , in het beleg gefneuveld , voor Martelaaren (f).

Om de fchriklijke trekken deezes Tafereels te ver. zagten , verfchaft ons de Gefchiedenis voorbeelder van trouwhartigneid en heldendeugd. Een Span jaard, Ferdinand d'Avolos de Guadala f era geheeten , naa het llormloopen in de loop graaven wedergekeerd , miste zijnen Broeder. Hi hangt een rondas aan zijn hals, keert ftoutmoedig t rug tot ouder de Veste, verwentelt de lijken , ziel hetfehieten niet bekreunende, en vindt, dien hij zogt nog leevende, doch zwaar gewond. Hij neemt hei de wapenen van 't lijf, en dien waarden last op d fchouder, en torscht denzelven, fchoon door ee kogel getroffen , tot in de Legerplaats. Gelukki waren de wonden dier beide Broederen nietdoodiijk en dit bewijs van trouwhartige broederliefde bewoc Don Ferdinand, een zo nauwe zorge vo<

hl

(f) tj1tf.nb0gaarts Leeven, bl. 357. £\) Pontanus, /toy?. bl. 58.

Philips de II. van

Spanje.

i

1 > 1

e 1

g

g

ir • ■ n

Sluiten