Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje,

25S GESCHIEDENIS

fteunen op den bijftand van den Koning der Koningen, wiens zaak bij verdeedigde. Het verichilde weinig, of men hadt terftond, op bet inneemen van Haarlem, Spaanfche bezetting in Alkmaar geworpen. Deeze hadt reeds , met tweeduizend Knegten en driehonderd Ruiters , de Voorttad in bezit genomen, wanneer de Burgemeefter Flokis van Telingen, door eene Poort aan de andere zijde der Stad, 's Prinfen Volk inliet, 't welk de Spanjaarden uit de Voorftad deedt verhuizen. Alkmaar , hierop door Don Frederik belegerd , verdeedigde zich loflijk. De Burgers onderfteunden de Bezetting. De fchriklijke uitvallen, welken zij beftonden, en het moedig attlaan der beftormingen , was alles eene vergelding, hunner dapperheid waardig. Den dood getroost, hielden zij post in de gefchootcne bresfen. Alles was Soldaat. Vrouwen , Kinderen en Grijsüarts voerden brandende Pekkransfen , ongeleschte Kalk, gefmolten Lood en andere brandftoiïen aan , om de befpringers van de Wallen te weeren. De Spaanfchen verlooren veel Volks , en werden des belegs moede. Don Frederik , een' Brief des Prinfen van Oranje onderfchept, en daar uit den toeleg verftaan hebbende , om de Dijken doortefteeken, ten einde den Vijand door 't water te benauwen en te verdrinken, brak het beleg fchielijk op. De Belegerden zetten den wijkenden Vijand na , vielen hem in den ftaart, en vernoegen een goed deel volks. Hun haat tegen de Spanjaarden ging zo verre , dat zij, ftaande het beleg, eenen gevangenen alle de geheimen der Bele-

gc-

Sluiten