Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. &6?

Vijfde Tijdperk.

Louis de Requesens volgt Alva in de Landvoogdije, Zee- en Landgevegten, met een wispelen der krijgskans. Leyden belegerd en ontzet. De Hoogefchool daar opgerigt.

Jj^equesens, de Opvolger van Alva, vondt de Krijgsbenden onbetaald, de Schatkist uitgeput, en zich ingewikkeld in den moeilijkften Oorlog tegen Holland en Zeeland, waar de haat, den Spanjaard toegedraagen, alle Ingezetenen in Krijgslieden hervormde. Maar, om den nieuwen Landvoogd bij 'tVolk bemind te maaken , werd hij aangepreezen als een Heer , uitmuntende in Wijsheid en Goedertierenheid. De Koning, die niet langer kon twijfelen aan de üegte gevolgen des voorgaancien Landbelluurs > hadt hem gekoozen , ten einde de Goeddaadigheid de gemoederen ter onderwerping zou voorbereiden (*> Om te toonen, hoe zeer de nieuwe maatregels van de ouden zouden verfchillen, maakte Requesens eenen aanvang,met het haatlijkStandbeeld zijns Voorgangers , hier boven door ons befchree ven (f) 5 aftewerpen. Maar de Prinsgezinden lie

tet

(*) Bor, VII. B. bl. 3-

Q) Zte hier boven bl. 174 en 175 van dit Deel.

't Begin der Landvoogdijevan Requesens.

1

Sluiten