Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 273

De Prins van Oranje , die, naa zijns Broeders nederlaage op de Mookerheide, op den Hollandfchen bodem te rug trok, vreesde voor de gevolgen deezes rampfpoeds. Gelukkig voor hem, dat de overwinnende Soldaat op liet flagveld aan 't muiten floeg. In ftede van hun voordeel te doen met den fchrik, die de behaalde overwinning wijd en zijd verfpreidde, vorderden zij, met oproerig gefchreeuw, de bataaling van drie jaaren foldijs. D'Avila , de Veldheer , ontlloeg zich van hun, doordevlugt te neemen. Zij zetten de Bevelhebbers af, Pielden nieuwen aan, hielden krijgstugt, trokken rechtftreeks na Antwerpen , plunderden het huis des Heeren van Ciiam* pagni , Stads Bevelhebber en Broeder des Cardinaals Granvelle. Voorts vervoegden zij zich, bij groote en kleinder hoopen , in de huizen der Burgeren, voornaamlijk der rijklten , en lieten zich breed opfchaffen. 's Nagts doorzwierven zij de Stad , met woest getier , lloegen op de deuren en venlfers, en fcheldden , dat alles flukken brak: 't welk onder de Burgers groote ontfteltenis baarde, en veele Vrouwen voor den tijd in de kraam deedt vallen, 't welk eenigen met den dood bekogten. Een Spaansch Rejuit zogt hun de ongeregeldheid van dit gedrag en de ltrafwaardigheid të beduiden, vaivzo veele zwangere Vrouwen en derzelver Vrugt het leeven beroofd te hebben. Zij riepen hem toe, „dat'ergeld moest „ weezen, 't geen zij meer dan goeden raadbehoef„ den," en deeden hem , door het liaan op trommels , zwijgen. Deeze opfland duurde verfcheide

HL Deel. S da-

Pniirpft.

DElI.VÉk.

Spanje.

Muiterij der

SpaanfcheKriigsknegten.

Sluiten